O podjetju

Z vami od 2003

Podjetje je bilo leta 2003 ustanovljeno z namenom učinkovitejše izrabe poslovne priložnosti, ki jo je začutilo že podjetje Gradbenik Stanislav Bernjak s.p. – dobava in vgraditev betonskih mešanic ter prevoz različnih materialov.

Začeli smo z zahtevnim projektom, saj smo z italijanskim podjetjem Impressa Grassetto S.p.A. sodelovali pri izgradnji tunela na avtocestnem odseku Trojane – Blagovica. Iz začetnih 17 je do leta 2004 število zaposlenih naraslo na 25.

Pri certifikacijskem organu Irma d.o.o. smo pridobili certifikat notranje kontrole betonov. Imamo tudi lasten laboratorij za kontrolo proizvodnje betonov. Med leti 2005 in 2007 smo pri izvajalcih pomurskega odseka avtoceste (Prevent gradnje NGR d.d., Strabag d.o.o., SCT d.d., Primorje d.d., Vegrad d.d.) uspešno pokrivali njihove potrebe po betonu in prevozih. Prav tako dnevno dobavljamo beton okoliškim gradbenikom in tudi fizičnim osebam. Za dobavo betonov imamo podpisanih okoli 20 letnih pogodb o sodelovanju.

Ministrstvo za okolje in prostor nam je leta 2004 izdalo dovoljenje za zbiranje gradbenih odpadkov s področja občin Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij, Sveti Andraž in Gornja Radgona. Dejavnost smo dopolnili še s predelavo teh odpadkov, kar opravljamo na deponiji na sedežu podjetja ali na gradbiščih po SV Sloveniji. Predelani gradbeni odpadki se uporabljajo za nasipe ali pri nezahtevnih gradbenih delih.

V obdobju gospodarske krize smo svojo tržno nišo našli prav v dejavnostih, ki pomenijo razbremenitev za naravno okolje. S sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj smo posodobili naš zbirno-predelovalni center za gradbene odpadke.

Naš prispevek h krožnemu gospodarstvu smo leta 2010 nadgradili s centrom za recikliranje izrabljenih avtomobilskih gum. Sodelujemo v nacionalni shemi ravnanja z izrabljenimi gumami, ki jo je vzpostavila družba Slopak.

Tudi v zadnjih letih se trudimo, da bi bila naša dejavnost čim manj obremenjujoča za okolico. Posodobili smo proizvodni proces betonarne. Obremenitve okolja zaradi hrupa in prašnih delcev so sedaj bistveno zmanjšane. Prav tako je proizvodni proces sedaj prijaznejši in varnejši za zaposlene.

Trudimo se za boljši Vaš in naš jutri.