Gradbeni odpadki

Z dejavnostjo zbiranja in predelave gradbenih odpadkov v našem zbirnem centru smo začeli v letu 2004. Pri Agenciji RS za okolje smo vpisani v evidenco zbiralcev odpadkov pod št. 464. Prav tako smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov na premični napravi, zato lahko večje količine gradbenih odpadkov predelamo tudi na mestu nastanka in tako zmanjšamo okoljske obremenitve, ki jih predstavlja prevoz. V primeru manjših količin teh odpadkov poskrbimo za njihov prevoz do našega zbirnega centra (vpis v evidenco prevoznikov pod št. 378).

V našem zbirnem centru prevzemamo naslednje vrste odpadkov:

  • Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
  • Bitumenske mešanice (asfalti), ki ne vsebujejo nevarnih snovi
  • Mešani gradbeni odpadki in odpadki rušenja objektov

Vse zbrane gradbene odpadke predelamo z drobilno napravo BB 100T. Posamezno vrsto odpadka po predelavi pesejemo na različne velikosti frakcij.

Možen je nakup:

  • drobljenega betona,
  • drobljene opeke in
  • mešanega drobljenega materiala.

Image