Politika zasebnosti

Videonadzor na sedežu podjetja

1. Namen obdelave podatkov in pravna podlaga
Videoposnetki se uporabljajo za zagotavljanje varnosti ljudi (zaposlenih ter strank), zaščito premoženja, zagotavljanje varnosti službenih prostorov ter nadzora vstopa v objekte in preiskovanje kaznivih dejanj. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je opredeljena v točki f) prvega odstavka 6. člena Uredbe GDPR in temelji na našem prizadevanju za zavarovanje dokazov in preprečevanje kaznivih dejanj.

2. Čas hrambe, posredovanje podatkov
Videoposnetki se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo, razen v primeru incidenčnih dogodkov, ko se hranijo za čas trajanja postopka. In sicer se videoposnetki hranijo do največ 30 dni od dneva nastanka videoposnetka. Po 30 dneh se avtomatsko izbrišejo. V kolikor na video snemalni napravi zaradi tehničnih zmogljivosti prej zmanjka prostora, se posnetki prepisujejo.
Videoposnetke si lahko po potrebi ogledajo ponudniki varnostnih storitev in jih v primeru suma kaznivega dejanja izročijo pristojnim državnim organom pregona.

3. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca in njegovega predstavnika
Bernjak gradbeništvo d.o.o., Industrijska ulica 28, 2230 Lenart, zanj Darko Anžel, direktor in Tanja Bernjak, prokuristka.

4. Pravice posameznika
Za morebitna vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov v povezavi z izvajanjem videonadzora se lahko obrnete na naš elektronski naslov: info@bernjak.si. Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov lahko posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, zahteva:
- dostop do svojih osebnih podatkov, to je do videoposnetka, ki se nanaša nanj, in sicer na podlagi obrazložene pisne zahteve, v kateri je opredeljen datum in prostor nastanka videoposnetka in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in pridobi informacije o njihovi obdelavi,
- blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov (»pravica do pozabe«),
- prenos podatkov ter
- ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim.
Posameznik ima tudi pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, in sicer informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna strank: www.ip-rs.si), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.