Izrabljene avtomobilske gume

Pri reciklaži izrabljenih avtomobilskih gum uporabljamo ambientni postopek. V zaporedju si sledijo naslednje faze: mletje, separacija, mletje, separacija,... Postopek se zaključi, ko je končni produkt procesa - granulat - dovolj čist oziroma smo uspeli v postopkih separacije izločiti kar največ kovinskih delcev in tekstilnih vlaken. Pred samim začetkom postopka se iz gume iztrga jekleni obroč, ki daje gumi obliko in oporo, guma pa se naseka na več delov.

Končni produkt predelave gum - gumijasti granulat različnih zrnavosti - se lahko uporablja kot polnilo za igrišča z umetno travo, kot dodatek k asfaltnim mešanicam ali kot surovina za izdelke iz gum.

Naše podjetje ga uporablja za izdelavo gumijastih plošč/podlag GUMECO. Te plošče se uporabljajo za prekrivanje površin pod otroškimi igrali, za pohodne poti, za pralne površine, za podlago v industrijskih objektih, v konjušnicah, v hlevih. Podlaga pod otroškimi igrali zahteva skladnost s standardom SIST EN 1177. Test kritične višine padca za plošči debeline do 3 cm in do 4 cm je opravila pooblaščena institucija.

Image
Image
Image
Image
Image