Reference

  • sodelovanje z Impressa Grassetto S.p.A. pri izgradnji tunela na avtocestnem odseku Trojane - Blagovica (2003)
  • sodelovanje s podjetjem Gokop d.o.o. pri zemeljskih izkopih in premikih zemeljskih mas za ploščad tovarne Adria Mobil d.o.o. v Novem mestu (2004)
  • sodelovanje s podjetjem Ekoplan A d.o.o. pri zemeljskih izkopih in premikih zemeljskih mas na avtocestnem odseku Hrastje – Lešnica (2005)
  • sodelovanje s podjetjem Strabag d.o.o. pri zemeljskih izkopih in premikih zemeljskih mas na avtocestnem odseku Cogetinci – Vučja vas in sodelovanje s podjetjem Prevent gradnje NGR d.d. pri dobavi in črpanju betonov za viadukt Kupetinci na istem avtocestnem odseku
  • sodelovanje s podjetji SCT d.d., Strabag d.o.o., Primorje d.d. in Vegrad d.d. pri dobavi in črpanju betonov na avtocestnih odsekih Pesnica – Lenart, Lenart – Spodnja Senarska in Spodnja Senarska – Cogetinci
  • dobava in črpanje betonov na poslovno – stanovanjskih objektih v Lenartu za Vegrad d.d. kot izvajalca del

Galerija:

Avtocestni odsek, Lenart – Spodnja Senarska in Spodnja Senarska – Cogetinci

Pokriti vkop Močna na AC odseku Lenart – Spodnja Senarska

Avtocestni odsek, Lenart – Spodnja Senarska in Spodnja Senarska – Cogetinci

Pokriti vkop Močna na AC odseku Lenart – Spodnja Senarska

Lenart

Stanovanjsko naselje Lenart - sever